Så här fungerar det

Att jobba hos oss på Rent-A-Doctor betyder att du har stora möjligheter till variation och frihet att välja vad du vill jobba med och när du vill göra det. Här hittar du en del av vad det innebär:

Anställningsform

Hos oss kan du arbeta som visstidsanställd eller som underkonsult.

Vill du arbeta som visstidsanställd anges lönen  per vecka baserad på 40 timmar arbetsvecka.
Du har dock inga krav eller förpliktelser på viss arbetsvolym.
Alla bruttolönebelopp inkluderar semesterersättning med 12 procent.
Veckor där en helgdag infaller under måndag-fredag utgår inte ersättning för den
lediga helgdagen.

I de fall du vill arbeta via eget bolag som underkonsult behöver vi få in en kopia på bolagets F-skattsedel.
Du får därefter ett avtal skickat till dig som reglerar vårt samarbete.
Utbetalning av ersättning sker enligt avtal.

 

Lön

Om du arbetar som visstidsanställd betalar vi ut lön 2 ggr/månad, den 10: och 25:e i månaden eller närmsta vardag och du måste då ha tidrapporterat en vecka innan.
Kontot som du vill ha din lön utbetald till behöver du bara uppge första gången du tidrapporterar till oss eller om du byter konto.

För att se utbetalningsdag av lön, gå in på länken:

Våra lönebetalningar

Om du arbetar via som underkonsult gäller utbetalning enligt avtal.

Tidrapport

Tidrapport:
Det är viktigt att du mailar, faxar eller postar in din tidrapport så snart som möjligt efter avslutat veckouppdrag, detta då tidrapporteringen används som fakturaunderlag till kund.
Skriv inga kronbelopp eller andra uträkningar på tidrapporten utan det sköter vi på kontoret.

I det fall du fakturerar via eget bolag önskar vi få in faktura var 14:e dag vid längre uppdrag.

Jourer: Typ av jour (bunden jour, beredskap A eller B) ska framgå tydligt på tidrapporten samt det datum jouren påbörjades och antal timmar.
Åtagande av jour med kort varsel ger inte med automatik rätt till högre ersättning.

Arbetstider:
Arbetstider anges på uppdragsbekräftelsen som skickas ut inför varje arbetstillfälle.

Extra arbetad tid: All avvikelse från normal arbetstid på 40 tim/vecka eller 8 tim/dag måste ske i samråd med tjänstestället.
Avvikelse från normal arbetstid och vid eventuell prestationsbaserad ersättning ska rapporteras och attesteras av ansvarig arbetsledare på plats för att beaktas av
Rent-A-Doctor.
Observera att i de fall prestationsbaserad ersättning finns så omfattar den endast ordinarie arbetstid och inte jourtid.

Resor

Rent-A-Doctor ersätter i de flesta fall resor och boende för löneläkare, vad som kommer ingå görs upp med ansvarig konsultchef hos Rent-A-Doctor innan uppdragets början.
Du bokar och betalar dina resor själv och får tillbaka utläggen mot inskickade originalkvitton och biljetter.
Flygresor bokas och betalas endast av Rent-A-Doctor.
Taxiresor ersätts endast undantagsvis och då efter överenskommelse med ansvarig Konsult chef.
Kostnaden för både resor och boende läggs på din lön som en skattepliktig förmån och
redovisas som sådan på dina kontrolluppgifter till Skatteverket.
Avdrag för hemresor och ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete på annan ort kan göras i din personliga deklaration enligt gängse regler.

För läkare som fakturerar via eget bolag utgår inte separat reseersättning utan man får där göra avdrag i deklaration.

Eventuellt boende för underkonsulter görs upp med konsultchef på Rent-A-Doctor.

Belastningsregistret

Rent-A-Doctor kan vid behov komma att begära utdrag ur belastningsregistret då det är ett krav från flera landsting inom vissa specialistområden.

IVO/Socialstyrelsen

IVO/Socialstyrelsen:
Läkare som anlitas av Rent-A-Doctor kontrolleras gentemot IVO:s och Socialstyrelsens register vid första arbetstillfället samt regelbundet därefter vid fortsatt arbete.
Du har skyldighet att vid återkommande uppdrag upplysa Rent-A-Doctor om eventuella nya anmälningsärenden som kan komma att påverka dina möjligheter att utöva läkaryrket, såsom indragning av legitimation, begränsningar i förskrivningsrätt eller liknande. Det gäller även pågående ännu ej avgjorda ärenden.
Rent-A-Doctor äger rätt att upphäva ingången överenskommelse utan skadeståndsanspråk vid underlåtenhet från läkaren på denna punkt.

Ansvarsförsäkring

Varför behöver Du som är underkonsult egen ansvarsförsäkring?
Våra läkare omfattas av Rent-A-Doctors ansvarsförsäkring (allmänt/verksamhetsansvar), men det är Rent- A-Doctor som är försäkrat eftersom vi är kontraktspart gentemot slutkund. En skada som uppstår hos en av våra kunder utreds av vårt försäkringsbolag. Kommer man då fram till att det är underkonsulten som är vållande till skadan kommer vårt försäkringsbolag att vända sig till underkonsultens bolag med ett krav, en s.k. regress. Vid den situationen behöver underkonsulten en egen ansvarsförsäkring enligt de krav som ställs enligt våra riktlinjer.

Därför måste Du som Underkonsult teckna en egen ansvarsförsäkring för att kunna arbeta för oss. Detta är dessutom något som finns i förutsättningarna gentemot vårt försäkringsbolag, då de vill kunna regressa mot den vållande vid en skada.

Vad täcker en ansvarsförsäkring:
Den täcker den skadeståndsskyldighet ett företag kan ha vid en sak- eller personskada. Grunden för detta är Skadeståndslagen. Försäkringsbolaget står då för utredning, förhandling, för företagets talan och betalar eventuellt ett skadestånd.

 Rekommendation till Dig som är underkonsult:
Du måste ha en egen försäkring som täcker den verksamhet du bedriver och då ska det ingå minst, men inte begränsat till:
– Ansvar (vanligen ett försäkringsbelopp på 10 MSEK)
– Gärna även Ansvar för ren förmögenhetsskada 2 MSEK

I det uppdragsavtal som reglerar affärsrelationen mellan Rent-A-Doctor och underkonsultföretag framgår också att en ansvarsförsäkring ska tecknas av underkonsultföretaget inför uppdragsåtaganden. Vidare framgår att Rent-A-Doctor kan begära in en kopia på giltigt försäkringsbrev.

Det här gäller för alla som har eget bolag och som tecknar ett underkonsultavtal med oss. Är man anställd (löneläkare) hos oss har vi fulla ansvaret (principalansvar).

 

 

”Kommer aldrig att arbeta åt någon annan än Rent-A-Doctor, så skönt med en arbetsgivare som uppskattar vad man gör.”

Lena Persson, specialist allmänmedicin

”Tack vare att jag fick prova på den här tjänsten genom Rent-A-Doctor har jag nu kommit rätt, här vill jag stanna. Hade aldrig tänkt på detta område annars.”

Anders Carlsson, specialist i psykiatri

”Älskar att arbeta med Rent-A-Doctor och min konsultchef. Allt fungerar perfekt!”

Koordinator inom Radiologin

”Ser fram emot att samarbeta  med Rent-A-Doctor igen under hösten och längre fram vid nya behov. De är absolut favoriter här!”

Verksamhetschef, vårdcentral

”Jag är mycket nöjd med Rent-A-Doctor: Allt fungerar och vid minsta fels å rättas allt till omedelbart. Har en jättebra konsultchef och vill helst inte arbeta med någon annan här i Göteborg.”

Verksamhetschef Radiologin i Västra Götaland

”Under mina komplediga veckor passar jag på att jobba lite extra. Det är spännande att se hur vård bedrivs på andra platser än sin egen.
Rent-A-Doctor har alltid haft uppdrag till mig.”

Katarina, spec. allmänmedicin

Vi ifrån ProDoctors AB, som har samarbetat med
Rent-A-Doctor i över 7 år , tycker att personalen håller en hög professionell nivå, samt vidmakthåller det som utlovas i bokningarna från början.

Anna och Mats Werner, ProDoctors AB

”Kommer aldrig att arbeta åt någon annan än Rent-A-Doctor, så skönt med en arbetsgivare som uppskattar vad man gör.”

Lena Persson, specialist allmänmedicin

”Tack vare att jag fick prova på den här tjänsten genom Rent-A-Doctor har jag nu kommit rätt, här vill jag stanna. Hade aldrig tänkt på detta område annars.”

Anders Carlsson, specialist i psykiatri

”Älskar att arbeta med Rent-A-Doctor och min konsultchef. Allt fungerar perfekt!”

Koordinator inom Radiologin

”Ser fram emot att samarbeta  med Rent-A-Doctor igen under hösten och längre fram vid nya behov. De är absolut favoriter här!”

Verksamhetschef, vårdcentral

”Jag är mycket nöjd med Rent-A-Doctor: Allt fungerar och vid minsta fels å rättas allt till omedelbart. Har en jättebra konsultchef och vill helst inte arbeta med någon annan här i Göteborg.”

Verksamhetschef Radiologin i Västra Götaland

”Under mina komplediga veckor passar jag på att jobba lite extra. Det är spännande att se hur vård bedrivs på andra platser än sin egen.
Rent-A-Doctor har alltid haft uppdrag till mig.”

Katarina, spec. allmänmedicin

Vi ifrån ProDoctors AB, som har samarbetat med
Rent-A-Doctor i över 7 år , tycker att personalen håller en hög professionell nivå, samt vidmakthåller det som utlovas i bokningarna från början.

Anna och Mats Werner, ProDoctors AB