Mobila team är väl inget nytt?

Psykiatrin i Sörmland fick ett stort projektanslag av landstingsfullmäktige för fyra år sedan. Vi skulle utveckla mobila team. Psykiatriska kliniken Nyköping/Katrineholm hade redan två mobila team, ett i Nyköping och ett i Katrineholm. Idén när dessa team startades för flera år sedan var i korthet att fylla ut tomrummet mellan slutenvården och öppenvården. Med tiden har dessa team emellertid gradvis övergått till att bli mindre mobila och mer av karaktären akutmottagningar, även om de ibland gör hembesök och andra insatser utanför sjukhuset. Tomrummet mellan slutenvården och öppenvården finns kvar.

Efter en omvärldsanalys kom vi fram till att de som varit mest framgångsrika i sin mobila verksamhet i Sverige, var Motala/Mjölby. De har varit mobila sedan 90-talet och har lyckats med att radikalt minska sitt användande av slutenvård.

Vi kallade projektet Mobila Omvårdnadsteam. De nya teamen skulle i första hand vara en extraresurs för den psykiatriska öppenvården, inte en del av akut- eller slutenvården. Ett av de viktigaste effektmåtten var en sänkt beläggningsgrad. Vi var mycket noga med att inte göra teamen till slasktrattar för de patienter man inte lyckats med inom sluten- respektive öppenvården. Det går snabbt att fylla tidböckerna med besök. Om man då inte lyckas med att skapa ett flöde, så kommer heller inte de nya teamen att upplevas vara till någon hjälp. De avgränsningar som vi gjorde i början ledde till en hel del frustrationer och missförstånd. Våra ordinarie enheter hade svårt att acceptera förutsättningarna och upplevde det som oklart och ibland omöjligt att remittera patienter till omvårdnadsteamen. Vi har ägnat mycket tid åt att informera och förklara. Efter tre år av verksamhet har frustrationerna lagt sig, men det är ett kontinuerligt arbete att få öppenvården att remittera patienter.

Vad är det då som är så svårt? De kriterier som vi satt upp är att patienten ska vilja ta emot hjälp hemma, att det ska finnas en vårdplan och en krisplan, samt att det ska finnas en kontaktperson på mottagningen att lämna över till när omvårdnadsteamets insatser är slut. Det låter kanske inte så svårt, men i en pressad klinisk vardag är det inte så lätt att formulera vårdplaner för patienter som man knappt känner för vårdformer man är ovan vid. Det är inte så lätt att utse kontaktpersoner bland medarbetare med fulltecknade kalendrar. Det svåraste tror jag är att i det vardagliga arbetet ha överblick nog att tänka nytt.

Hur gick det då?

Projekttiden är slut. Mobil omvårdnad har kommit för att stanna och blir en självklar del av vårt psykiatriska vårdutbud. Projektet har definitivt hjälpt oss med att tänka på att fråga patienterna vad de vill ha hjälp med. Detta uppenbara faktum är en sorglig och lite smärtsam insikt. Vi är traditionellt sett ganska dåliga på att fråga och utgår ifrån att vi som behandlare vet och förstår patientens bästa. En finess med projektet som vi definitivt inte ska underskatta är att vi haft två forskare från Mälardalens Högskola som följt och interagerat med oss. Projektet finns prydligt sammanställt i fyra delrapporter utifrån olika perspektiv. En framgångsfaktor har varit att vi varit mycket ihärdiga med upplägget och avgränsningarna, samtidigt som vi försökt vara lyhörda och anpassat projektet efter hand. Att vi haft privilegiet att utveckla en ny verksamhetsgren utan att behöva finansiera denna inom befintlig ram har definitivt underlättat. Man kan inte räkna hem vinsten i förväg i en slimmad sjukvårdsorganisation.

Beläggningsgraden har sjunkit de senaste åren. Vi har inte haft överbeläggningsproblem de senaste åren. I somras tog vi emot gästpatienter från den överbelagda somatiska vården. Jag har nu dessutom minskat antalet fastställda vårdplatser med 9 %.

Hör gärna av er, så kan vi berätta mer!

Johan Hellström

Verksamhetschef

Psykiatriska Kliniken Nyköping/Katrineholm

”Kommer aldrig att arbeta åt någon annan än Rent-A-Doctor, så skönt med en arbetsgivare som uppskattar vad man gör.”

Lena Persson, specialist allmänmedicin

”Tack vare att jag fick prova på den här tjänsten genom Rent-A-Doctor har jag nu kommit rätt, här vill jag stanna. Hade aldrig tänkt på detta område annars.”

Anders Carlsson, specialist i psykiatri

”Älskar att arbeta med Rent-A-Doctor och min konsultchef. Allt fungerar perfekt!”

Koordinator inom Radiologin

”Ser fram emot att samarbeta  med Rent-A-Doctor igen under hösten och längre fram vid nya behov. De är absolut favoriter här!”

Verksamhetschef, vårdcentral

”Jag är mycket nöjd med Rent-A-Doctor: Allt fungerar och vid minsta fels å rättas allt till omedelbart. Har en jättebra konsultchef och vill helst inte arbeta med någon annan här i Göteborg.”

Verksamhetschef Radiologin i Västra Götaland

”Under mina komplediga veckor passar jag på att jobba lite extra. Det är spännande att se hur vård bedrivs på andra platser än sin egen.
Rent-A-Doctor har alltid haft uppdrag till mig.”

Katarina, spec. allmänmedicin

Vi ifrån ProDoctors AB, som har samarbetat med
Rent-A-Doctor i över 7 år , tycker att personalen håller en hög professionell nivå, samt vidmakthåller det som utlovas i bokningarna från början.

Anna och Mats Werner, ProDoctors AB

”Kommer aldrig att arbeta åt någon annan än Rent-A-Doctor, så skönt med en arbetsgivare som uppskattar vad man gör.”

Lena Persson, specialist allmänmedicin

”Tack vare att jag fick prova på den här tjänsten genom Rent-A-Doctor har jag nu kommit rätt, här vill jag stanna. Hade aldrig tänkt på detta område annars.”

Anders Carlsson, specialist i psykiatri

”Älskar att arbeta med Rent-A-Doctor och min konsultchef. Allt fungerar perfekt!”

Koordinator inom Radiologin

”Ser fram emot att samarbeta  med Rent-A-Doctor igen under hösten och längre fram vid nya behov. De är absolut favoriter här!”

Verksamhetschef, vårdcentral

”Jag är mycket nöjd med Rent-A-Doctor: Allt fungerar och vid minsta fels å rättas allt till omedelbart. Har en jättebra konsultchef och vill helst inte arbeta med någon annan här i Göteborg.”

Verksamhetschef Radiologin i Västra Götaland

”Under mina komplediga veckor passar jag på att jobba lite extra. Det är spännande att se hur vård bedrivs på andra platser än sin egen.
Rent-A-Doctor har alltid haft uppdrag till mig.”

Katarina, spec. allmänmedicin

Vi ifrån ProDoctors AB, som har samarbetat med
Rent-A-Doctor i över 7 år , tycker att personalen håller en hög professionell nivå, samt vidmakthåller det som utlovas i bokningarna från början.

Anna och Mats Werner, ProDoctors AB