Kvalitetspolicy

Rent-A-Doctor är certifierade enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004

Kvalitetspolicy

Vår definition på kvalitet är hur väl vi lyckas tillfredsställa och helst överträffa kundernas nuvarande och framtida behov av säker och tillgänglig vård. Vår vision är att leda vägen i svensk sjukvård.

Kvalitet kommer främst 

 • Kvalitetspolicyn ska vara känd av alla medarbetare
 • Kvalitet är den viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och för verksamhetens fortsatta positiva utveckling
 • Att vara transparenta med att våra kvalitetsresultat stimulerar till ständig förbättring 

Kvalitetsorganisationen 

 • VD har övergripande ansvaret för företagets kvalitetsarbete. Till stöd finns på central nivå kvalitetschef, utvecklingschef och medicinsk direktör, med övergripande ansvar för att verksamhetsledningssystemet tillämpas och utvecklas.
 • Varje linjechef har ett delegerat kvalitetsansvar för sin verksamhet. Till deras stöd finns medicinskt ansvarig och kvalitetschef på regional nivå och på enhetsnivå finns lokala kvalitets- och miljökoordinatorer.  

Verksamhetssystem 

 • Våra åtagande styrs och följs upp i verksamhetsledningssystemet. Det hjälper oss att leva upp till kund- och intressentförväntningar, uppfylla legala krav och föreskrifter och bidra till en hållbar arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan
 • Vi kvalitetssäkrar och förbättrar verksamheten genom att följa överenskomna rutiner och arbetssätt i verksamhetsledningssystemet samt genom ständigt förbättringsarbete

Principer för kvalitetsarbetet 

 • Vi ska etablera ett öppet och lärande företagsklimat där säkerhet för kunder och medarbetare har hög prioritet.
 • Vi ska arbeta proaktivt för att identifiera risker, minska vårdskador och snabbt upptäcka förbättringsområden.
 • Vi ska fortlöpande och systematiskt dokumentera, fastställa och förbättra våra vård- och verksamhetsmässiga processor för att uppnå maximal kundnytta, god arbetsmiljö och hållbar miljö.
 • Vi ska agera i enlighet med våra värderingar:
  Personlig
  Engagerad
  Professionell

 Alla medarbetare ska: 

 • Förstå sin roll i det dagliga arbetet med att skapa kvalitetsresultat
 • Ta aktivt ansvar i det ständiga förbättringsarbetet genom att rapportera avvikelser och föreslå nya rutiner som kan bidra till att reducera risker och öka kvaliteten.
 • Förstå hur de personligen kan bidra till att de övergripande företagsmålen uppnås 

Alla chefer och ledare ska vara förebilder och visa tydligt engagemang för kvalitet genom att: 

 • Sätta tydliga mätbara mål som regelbundet följs upp
 • Beslut ska baseras på fakta, en helhetssyn på verksamheten och långsiktig hållbarhet.
 • Utveckla medarbetarnas kompetens och ge medarbetarna förutsättningar att uppnå sina mål. 

Certifikat för ISO 9001:2008 och 14001:2004

”Kommer aldrig att arbeta åt någon annan än Rent-A-Doctor, så skönt med en arbetsgivare som uppskattar vad man gör.”

Lena Persson, specialist allmänmedicin

”Tack vare att jag fick prova på den här tjänsten genom Rent-A-Doctor har jag nu kommit rätt, här vill jag stanna. Hade aldrig tänkt på detta område annars.”

Anders Carlsson, specialist i psykiatri

”Älskar att arbeta med Rent-A-Doctor och min konsultchef. Allt fungerar perfekt!”

Koordinator inom Radiologin

”Ser fram emot att samarbeta  med Rent-A-Doctor igen under hösten och längre fram vid nya behov. De är absolut favoriter här!”

Verksamhetschef, vårdcentral

”Jag är mycket nöjd med Rent-A-Doctor: Allt fungerar och vid minsta fels å rättas allt till omedelbart. Har en jättebra konsultchef och vill helst inte arbeta med någon annan här i Göteborg.”

Verksamhetschef Radiologin i Västra Götaland

”Under mina komplediga veckor passar jag på att jobba lite extra. Det är spännande att se hur vård bedrivs på andra platser än sin egen.
Rent-A-Doctor har alltid haft uppdrag till mig.”

Katarina, spec. allmänmedicin

Vi ifrån ProDoctors AB, som har samarbetat med
Rent-A-Doctor i över 7 år , tycker att personalen håller en hög professionell nivå, samt vidmakthåller det som utlovas i bokningarna från början.

Anna och Mats Werner, ProDoctors AB

”Kommer aldrig att arbeta åt någon annan än Rent-A-Doctor, så skönt med en arbetsgivare som uppskattar vad man gör.”

Lena Persson, specialist allmänmedicin

”Tack vare att jag fick prova på den här tjänsten genom Rent-A-Doctor har jag nu kommit rätt, här vill jag stanna. Hade aldrig tänkt på detta område annars.”

Anders Carlsson, specialist i psykiatri

”Älskar att arbeta med Rent-A-Doctor och min konsultchef. Allt fungerar perfekt!”

Koordinator inom Radiologin

”Ser fram emot att samarbeta  med Rent-A-Doctor igen under hösten och längre fram vid nya behov. De är absolut favoriter här!”

Verksamhetschef, vårdcentral

”Jag är mycket nöjd med Rent-A-Doctor: Allt fungerar och vid minsta fels å rättas allt till omedelbart. Har en jättebra konsultchef och vill helst inte arbeta med någon annan här i Göteborg.”

Verksamhetschef Radiologin i Västra Götaland

”Under mina komplediga veckor passar jag på att jobba lite extra. Det är spännande att se hur vård bedrivs på andra platser än sin egen.
Rent-A-Doctor har alltid haft uppdrag till mig.”

Katarina, spec. allmänmedicin

Vi ifrån ProDoctors AB, som har samarbetat med
Rent-A-Doctor i över 7 år , tycker att personalen håller en hög professionell nivå, samt vidmakthåller det som utlovas i bokningarna från början.

Anna och Mats Werner, ProDoctors AB